מכון היצוא

אירוע "הערכות לשעת חרום בתחום המים" 
אנו עדים בשנים האחרונה לעתות חרום מרובות בתחום המים שמתרחשות בשל סיבות רבות ומגוונות ביניהן, התמורות האקלימיות, בצורת קשה, שטפונות, קריסת תשתיות מים, שריפות, זיהומי מים קשים ארועי סייבר, חבלה מכוונת, טעויות אנוש וכד'. כל אלו פוגעות תדירות באספקת המים למגזרים השונים, הדוגמאות לכך מרובות והאזורים המושפעים כוללים את כלל הגאוגרפיות ולא רק מדינות מתפתחות. מדינת ישראל נחשבת למובילה עולמית בתחום ההערכות לשעת חרום בתחום המים, הן ברמה הרגולטורית, התכנונית, היישומית והטכנולוגית.

בתאריכים 12-14 יוני 2018 אנו נקיים בישראל ארוע "הערכות לשעת חרום בתחום המים" אשר יתן מענה לתחומים שהוזכרו לעיל ויפרוש בפני המשתתפים מגוון פתרונות המוצעים על ידי רשות המים, מכון התקנים וחברות הטכנולוגיה.

המשתתפים יקחו חלק בכנס מקצועי בתחום, יחשפו לתצוגת פתרונות לשעת חירום, יזכו להשתתף בתרגיל חי וכן ייקחו חלק ב"משחק מלחמה" בו יוכלו לחוות אירוע ב "שעת אמת" שיצטרכו לנהל. במסגרת הארוע נקיים מפגשים עם גורמים ישראלים מובילים מהמגזר הממשלתי והמגזר הפרטי וכן עם נציגים מהעולם. בין היתר יתקיימו פגישות B2B מתואמות מראש עם החברות הישראליות וביקורים ומפגשים עם תאגידי מים ותשתיות.

המטרה היא להביא לישראל מקבלי החלטות בתחום ההערכות לשעת חירום מכל העולם. הגורמים עשויים להיות ממשלתיים, מוניציפלים ותעשייתיים. בהם, משמר לאומי, תאגידי מים חברות ביטוח משנה, חברות מים, חברות תכנון והנדסה, גורמי ממשל, קובעי מדיניות וכד' כל מדינה על פי מתווה הערכות וטיפול בשעת חרום היחודי לה.

 

לפרטים נוספיםgalj@export.gov.il
טעינה