מכון היצוא

גידור סיכוני היצואן באמצעות ביטוח

לוח שנה
Outlook Google (online)

24

ספטמבר
2019
לתאריכים המלאים
24
ספטמבר
יום ג'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

11710

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   340 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   280 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

יום עיון: גידור סיכוני היצואן באמצעות ביטוח

הרחב הכל

מה בתכנית?

+

בשיתוף:

יום עיון:

גידור סיכוני היצואן באמצעות ביטוח  

יום שלישי 24.09.19

בין השעות 09:00 – 13:00

 (התכנסות והרשמה: 08.30 – 09.00),

מכון היצוא, בית התעשייה, רחוב  המרד 29 תל- אביב (אולם ההרצאות, קומה 5)

 

פעילותם העסקית של תאגידים מושפעת משינויים מקרו-כלכליים, רגולטוריים ואחרים, המצריכים היערכות מתאימה להתמודדות עם מגוון סיכונים לצורך שמירה על האיתנות הפיננסית, ההמשכיות העסקית ויכולת הצמיחה של התאגיד. יצואנים מתמודדים עם חשיפה לתנודתיות שערי מטבע, שינויים רגולטוריים, סיכוני סייבר, וסיכוני אשראי במדינות שונות. בהתאם לזאת, תאגידים מנהלים את סיכוניהם, בין היתר באמצעות תכניות ביטוח וניהול סיכונים, המסייעות בהקטנת הסיכון ומאפשרות את פעילותו השוטפת של התאגיד.

מרצה ומרכז מקצועי:  עו"ד גיל נדל, שותף, ראש תחום יבוא יצוא וסחר בינ"ל, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן עורכי דין. 

בתכנית:

09:00 – 08:30 התכנסות והרשמה

10:00 – 09:00 ביטוח סייבר - הגנה מפני חשיפות היצואן בעידן הסייבר
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, גולדפרב זליגמן עורכי דין , תחום ביטוח וניהול סיכונים

11.00 – 10:00 ביטוח ימי ואווירי – עיקרי הכיסוי ודגשים
עו"ד דפנה לוטן מדוויר.

11:15 – 11:00 הפסקה

12:00 – 11:15 ביטוח אחריות מקצועית של סוכן המכס
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום דיני יבוא ויצוא, גולדפרב זליגמן עורכי דין.

13:00 – 12.00 ביטוח סיכוני סחר חוץ
מר אלכס אברבוך, סמנכ"ל השיווק, אשרא - החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

דמי השתתפות:

280 ₪ לחברי מכון היצוא וללקוחות משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן

340 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לתשומת לב!* על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.                           

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

 

לפרטים נוספים:
טלפון: 03-5142867/845/819/829,

אימיילyonathan@export.gov.il

 

טעינה