מכון היצוא

יום עיון אונליין: גידור וניהול סיכוני היצואן באמצעות ביטוח

לוח שנה
Outlook Google (online)

06

ספטמבר
2020
לתאריכים המלאים
06
ספטמבר
יום א'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

13574

מיקום

וירטואלי

תגית מחיר מחיר האירוע:   330 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   250 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

הרשמה מקוונת

גידור וניהול סיכוני היצואן באמצעות ביטוח

הרחב הכל

גידור וניהול סיכוני היצואן באמצעות ביטוח

+

יום העיון מיועד ליבואנים וליצואנים (בחברות פרטיות וציבוריות) המעוניינים להעמיק את הידע בתחום הביטוח ככלי לניהול סיכוני החברה והגנה על נכסיה, וכן את חלוקת האחריות בינם ובין גורמי התובלה השונים, בפרט בתקופה זו בה חוסר הוודאות הכלכלי, כתוצאה ממשבר הקורונה, מייצר אתגרים מגוונים וחדשים.

בתכנית:
10:00-10:45
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה: סיכונים ומגמות עכשוויות
כתוצאה ממגפת הקורונה, חוסר הוודאות הפיננסית בתאגידים רבים מחריף את מגמת הצמצום בהיקף ובתנאי הכיסוי בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים. לאחרונה, אחריותם של אלה הורחבה משמעותית במספר הוראות חקיקה ולכן הצורך לשמר ו/או לטייב את היקף הכיסוי הביטוחי הינו משמעותי ביותר.
הדיון יעסוק בסיכונים, במגמות העכשוויות ובדרכים לשמר את היקף הכיסוי בפוליסות לנושאי המשרה והדירקטורים.
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן

10:45-11:30 ביטוח ימי: עיקרי הכיסוי הביטוחי
ביטוח ימי הינו כלי המגדר את סיכוני היבואן והיצואן במקרה של אבדן או נזק שיגרמו למטען המבוטח או לכלי השייט, כתוצאה מסיכונים ימיים, אוויריים או יבשתיים במהלך המסע. הדיון יעסוק בעיקרי הביטוח ובהיקף הכיסוי בפוליסות.
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן

11:30-12:15 אחריות המוביל הימי, האווירי והמשלח הבינלאומי
יבוא ויצוא מותנים במערך תובלה מסודר ויעיל, הן באמצעות הים והן באמצעות האוויר. במהלך הדיון נציג כיצד נחלקת האחריות בין הגורמים השונים במקרים של נזק במהלך ההובלה, אי עמידה בלוחות זמנים, אירועים יוצאי דופן כמו מגיפת הקורונה ועוד.
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי; סגן ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן

המרצים:
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה בתחום ביטוח וניהול סיכונים, במשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן, בעלת מומחיות וניסיון עשיר בתחום ניהול הסיכונים התאגידי (ERM) וכן מומחית בליווי, ייעוץ וניהול מערכי ביטוח לחברות ותאגידים מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, ביטוח אחריות מקצועית ועוד

עו"ד גיל נדל, הינו ראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי, וסגן ראש מחלקת מיסים במשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן. הוא מתמחה בדיני יבוא ויצוא, במיסים עקיפים, במשפט ימי ובשילוח בינלאומי, וכן מנהל הליכי ליטיגציה מורכבים בנושאים אלו. עו"ד נדל נחשב מומחה בעל מוניטין רב בתחומים אלו, והוא מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי מקיף בקשת רחבה של סוגיות בתחומי המכס והסחר הבינלאומי.

מועד:
יום א, 6.9.2020, בין השעות 10:00 – 12:30

דמי השתתפות:
250 ₪ לחברי מכון היצוא
330 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ההרשמה:
• ניתן להירשם בהרשמה מקוונת באתר מכון היצוא בהנחה של 5% בכרטיס אשראי בלבד.
• לשלוח את ספח ההרשמה, בצירוף התשלום המבוקש, לפקודת מכון היצוא.
הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לפרטים נוספים:
המכללה ליצוא ולשיווק בינלאומי,
טלפון: 03-5142867/845/819/829

טעינה