מכון היצוא

מונחי הסחר הבינלאומי -אינקוטרמס

29

אוקטובר
2019
לתאריכים המלאים
29
אוקטובר
יום ג'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

11711

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   360 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   290 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

"מונחי הסחר הבין-לאומיים"

הרחב הכל

"מונחי הסחר הבין-לאומיים"

+

"מונחי הסחר הבין-לאומיים"

ICC’s Incoterms® - by the International Chamber of Commerce (ICC)
עדכונים ומונחים חדשים אשר צפויים להיכנס לתוקף בינואר 2020
במהלך המפגש יושם דגש על השינויים במונחי הסחר,
והשפעתם על מערכת היחסים בין הקונה למוכר.

בתכנית:
מונחי הסחר הבין-לאומיים
09:00-08:30 התכנסות והרשמה
09:00 – 10:30
- רקע למהדורה החדשה של המונחים וההבדל לגרסה הנוכחית,
- הסבר לגבי השינויים שנעשו במונחים הקיימים,
10:30 – 11:00 הפסקת קפה
11:00 – 12:00
- מונחים חדשים,
- סוגיות שונות הקשורות לחלוקת ההוצאות והסיכונים בין המוכר והקונה,
זאב תלם, בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום הסחר הבינלאומי

12:00 - 13:00
היבטים משפטיים הנוגעים למונחי הסחר ומעבר להם: סיכון, בעלות, חזקה ועוד...
עו"ד גיל נדל, משרד עורכי דין – דיני ייבוא וייצוא, סחר בינלאומי.

מועד ומקום:
יום ג', 29.10.2019, בין השעות 09:00 – 13:00 במכון היצוא, רח' המרד 29, בית התעשיינים, אולם ישראל, קומה 5, ת"א.

דמי השתתפות:
לחברי מכון היצוא 290 ש"ח
לשאינם חברים: 360 ש"ח

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

ההרשמה לאירוע זה הסתיימה. אירוע נוסף יתקיים ב-25.11.19


לתשומת לב!
על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין לאומי,
טלפון: 5142867/845/829 – 03,
אימיילanato@export.gov.il

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד יומיים לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.

טעינה