מכון היצוא

דרישות ה-FDA ליצוא מזון לשוק האמריקאי

לוח שנה
Outlook Google (online)

10

פברואר
2020
לתאריכים המלאים
10
פברואר
יום ב'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

מזון ומשקאות

קוד אירוע

12915

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   400 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   300 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

דרישות ה-FDA ליצוא מזון לשוק האמריקאי

הרחב הכל

דרישות ה-FDA ליצוא מזון לשוק האמריקאי

+

דרישות ה-FDA
ליצוא מזון לשוק האמריקאי

בשיתוף חברת שר יעוץ והדרכה

הרגולציה האמריקאית בתחום המזון הינה דינאמית ומתאימה עצמה לשינויים טכנולוגיים, לשינויים בשרשרת האספקה ולמגמות עולמיות. תחום המזון הינו תחום רגיש ועתיר רגולציה ופיקוח ועל מנת לעמוד בכללים השונים יש להכירם היטב.
הסמינר מיועד ליצואן מזון ישראלי המעונין להעשיר את הידע והמוכנות לדרישות ה FDA על מנת לעמוד בתקנות יצוא המזון לשוק האמריקאי.

מועד ומקום:
יום ב', 10.02.20, בין השעות 09:00 – 12:30 במכון היצוא, רח' המרד 29, בית התעשיינים, אולם ישראל, קומה 5, ת"א. רישום והתכנסות 09:00 – 09:30

בתכנית:

09:00-08:30 - התכנסות ורישום

09:30-09:00 קשרי הסחר ישראל-ארה"ב
• סיוע לחברות הנתקלות בחסמי סחר, הסכמי סחר
• סיוע בהתנהלות מול רגולציה מקומית
• הצגת מדריך לדרישות סימון מזון בארה"ב
• פעילות נספחות כלכלית-מסחרית בוושינגטון ומינהל סחר חוץ
גב' קרולין ילמרוט, מנהלת תחום הסכמי סחר בלטרליים, מנהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה.

11:00-09:30 מוכנות לקראת ביקורת FDA
הבסיס למבדקי FDA ותובנות ממבדקי FDA שהתקיימו בישראל

  • מטרת המבדקים
  • דגשים לתשתיות המפעל
  • תוכנית בטיחות מזון
  • טיפים ותובנות להצלחה

גב' שרון ירון, מנהלת חטיבת האיכות, שר יעוץ והדרכה.

11:15-11:00 הפסקה

12:30-11:15 התקנות החדשות לסימון מזון בארה"ב –
עקרונות סימון תזונתי בארה"ב בדגש על ההנחיות החדשות

  • נראות חדשה
  • עדכוני תוכן
  • שינויים במנות הצריכה
  •  Q&A

גב' נטע קופרמן, מנהלת תחום יצוא, שר יעוץ והדרכה

שר יעוץ והדרכה הינה חברת היעוץ הגדולה והמובילה בישראל למתן שירותי יעוץ והדרכה בנושאי איכות ובטיחות מזון ורגולציה במזון. לחברה מארג שיתופי פעולה ברחבי העולם המאפשרים קבלת מענה במגוון רחב מאוד של יעדים בעולם. שירותי החברה עבור יצואנים כוללים בין היתר, שירותי סקירות ספרות וסקירות רגולטוריות, מענה על שאלות מקצועיות, בחינת עמידת המוצר בדרישות החוק, בניית או התאמת תווית המוצר למדינת היעד וליווי ארגונים לקראת מבדקי ה-FDA בישראל. שר יעוץ והדרכה הינה החברה היחידה בעולם המוסמכת להעביר הדרכות PCQI המוכרות ע"י הFDA- בשפה העברית.

דמי השתתפות:
לחברי מכון היצוא: 300 ש"ח
לשאינם חברים: 400 ש"ח

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לתשומת לב!
על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין לאומי

טלפון: 5142867/845/829– 03 

אימיילyonathan@export.gov.il

טעינה