מכון היצוא

סדנה אונליין: אשראי דוקומנטרי

לוח שנה
Outlook Google (online)

19-12

נובמבר
2020
לתאריכים המלאים
12
נובמבר
יום ה'

סוג אירוע

סדנא

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

12718

מיקום

תגית מחיר מחיר האירוע:   380 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   320 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

סדנה אונליין - אשראי דוקומנטרי – L/C

הרחב הכל

סדנה אונליין - אשראי דוקומנטרי – L/C

+

סדנה אונליין בשני מפגשים:

12.11.2020 – 10:00-13:00
19.11.2020 – 10:00-13:00

אשראי דוקומנטרי  (LETTER OF CREDIT) משמש כצורת תשלום בין קונה (היבואן) לבין מוכר (היצואן).
זו השיטה היחידה הנותנת ביטחון לשני הצדדים לקונה ולמוכר:
למוכר כי הוא יקבל את כספו אם הוא יעמוד בתנאים הנכתבים במכתב האשראי.
לקונה אם הוא ידרוש את המסמכים הנכונים.

מטרת הסדנה: קבלת כלים לשימוש בשיטה זו.
כיצד לבנות את מכתב האשראי – מצדו של הקונה מחד, ומצדו של המוכר מאידך.
מתי יש להשתמש במכתב אשראי, ומתי יש להשתמש בערבות בנקאית הנקראת SBLC.
מידע המונע טעויות כספיות רבות.
מה הם סעיפיו העיקריים של מכתב האשראי

הסדנה מיועדת ל: מנהלי כספים, חשבים, גזברים, מנהלי רכש, מנהלי יבוא-יצוא, מנהלי שיווק, עורכי-דין, עובדי מחלקות יבוא-יצוא, עובדי מחלקות כספים, עובדי מחלקות השיווק, ולכל העוסקים בתחומי סחר חוץ בין-לאומי. כמו כן, מיועד גם לבנקאים אשר עוסקים בתחום – במטרה להכיר את צדו המסחרי של השיטה ולא רק את הצד הבנקאי.
הערה: נדרש ידע בסיסי בהכרת אשראי דוקומנטרי

מרצה ומרכז מקצועי: מר סידני אמיר, יועץ ומרצה לנושאי סחר בין-לאומי.

בתוכנית:

• ההבדל בין אשראי דוקומנטרי לבין ערבויות בנקאיות.
• מהם הנהלים של האשראי הדוקומנטרי.
• הנחות יסוד לאשראי דוקומנטרי
• תהליך האשראי הדוקומנטרי
• הסעיפים העיקריים של האשראי הדוקומנטרי
• אישור למוביל/ערבות ימית
• סוגים שונים של אשראים דוקומנטריים

דמי השתתפות:
320 ₪ לחברי מכון היצוא
380 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לפרטים נוספים:
המכללה ליצוא ולשיווק בינלאומי,
טלפון: 03-5142867/845/819/829,
אימיילyonathan@export.gov.il

טעינה