מכון היצוא

ברצוני להסתייע בשירותי ייעוץ מומחה בתחום סחר מקוון של מכון היצוא.

ידוע לי כי עליי לפרט את נושא הייעוץ המבוקש ב"נושא הפנייה" ובאפשרותי לציין את שמות המומחים, אשר בחרתי מתוך רשימת מומחי סחר מקוון של מכון היצוא.

פנייתי למומחים הנבחרים תיעשה באמצעות היחידה לשירותי יצוא מקוון לקבלת התייחסותם. במידה ולא אבחר מומחים, היחידה לשירותי יצוא מקוון תפעל לאיתור מומחים מתאימים עבורי.

ידוע לי כי שמות המומחים יישלחו אליי בצירוף פרטי התקשרות לצורך שיחה טלפונית ראשונה לתיאום ציפיות. לאחר השיחה, במידה ואהיה מעוניין בפגישה אישית עם מומחה/ים, אפנה ליחידה לשירותי יצוא מקוון לצורך תיאום הפגישה במכון היצוא. משך כל פגישה 45 דקות. הפגישה תתואם מראש ובהסכמתי.


ידוע לי כי פגישת יעוץ מומחה ראשונה עם כל מומחה הינה ללא עלות לחבר המכון.

לשאינם חברים – עלות כל פגישה 200 ₪ אשר תשולם למכון היצוא טרם מועד הפגישה.

אנא סמן את הענף הקשור לתחום פעילות החברה

אישור תנאים

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה

חג שמח!