מכון היצוא

משלחת ומפגשים עסקיים בתחום טכנולוגיות מים

מרץ 2022

לפרטים:
חן ג'ובני
טלפון 03-5142976
אימייל chenj@export.gov.il

טעינה