מכון היצוא

משלחות ומפגשים עסקיים בתחומי המזון ופודטק סביב תערוכת Gulfood

פברואר 2022

לפרטים:
עדי טייכר
מנהלת ענף מזון ופודטק
טלפון: 03-5142839
אימיילadit@export.gov.il

טעינה