מכון היצוא

משלחת ומפגשים עסקיים בתחום הבריאות הדיגיטילית והמכשור הרפואי

בתאריכים: 30.1.2022 - 5.2.2022

לפרטים:
מנדו אלפסה
טלפון: 03-5142913
אימיילMandoa@export.gov.il

טעינה