מכון היצוא

תחום הקלינטק

משלחת ומפגשים עסקיים בתחום הקלינטק

ינואר 2022

לפרטים:
יובל ירושלמי
טלפון 03-5142926
אימייל yuvaly@export.gov.il

טעינה