מכון היצוא

תקינה ורגולציה בינלאומית

ניתן לחלק את הדרישות הרגולטוריות למספר קבוצות עיקריות: - דרישות בטיחותיות - דרישות אקולוגיות (איכות הסביבה ) - דרישות סניטריות (בריאות הציבור) - דרישות פונקציונליות (תקני מוצר) הדרישות הרגולטוריות באירופה הדרישות הרגולטוריות של השוק האירופי המשותף מבוססות על דירקטיבות ותקנים. מוצר העומד בכל הדרישות של הדירקטיבות והתקנים החלים עליו, מסומן ב CE MARK ויכול להיכנס ולנוע חופשי בכל מדינות השוק המשותף.

פרטים נוספים

The CE marking is the visible symbol showing that the manufacturer has taken all necessary measures to ensure that the product complies with the applicable safety legislation

פרטים נוספים

סימון CE, בדיקת התאמת המוצר, תיק טכני של מוצר, הצהרת היצרן ועוד

פרטים נוספים
טעינה

מידע וסקירות

הליך הייצוא של מוצרים מכל סוג שהוא מחייב את אריזתם באופן שיגיעו ללקוח בחו"ל ברמת האיכות המירבית, ברמת הדרישות של יעד הייצוא ובמחיר הזול ביותר ליצואן.

פרטים נוספים

מאמר זה דן בעלויות הובלה באניות מכולה בלבד. אניות המכולות (Container Ship) הן אניות אשר בנויות תאים תאים (slots) אשר בהם מאוחסנות מכולות בגדלים קבועים. אניות אלה מיועדות להובלת מטענים אשר מתאימים להאחדה בתוך מכולות. יתרונות השימוש באניות אלה הוא קיצור זמן השהיה של האנייה בנמל והוזלה כל ההוצאות הקשורות בכך, יכולת של הגעה עד לבית היצואן ו/או היבואן והענקת הגנה גבוהה יחסית למטען מפני פגיעה בעת השינוע וההובלה.

פרטים נוספים

הכללים הידועים כ-Incoterms®2010 אשר פותחו על ידי לשכת המסחר בינלאומית (ICC). כללים אלה המצויים בשימוש משנות השלושים של המאה הקודמת הוכרו על ידי היצואנים והיבואנים אשר חיפשו הגדרות ברורות באשר לזכויותיהם וחובותיהם בעת עיסוקם בסחר הבינלאומי.

פרטים נוספים

הסכמי סחר נועדו להרחיב את היקפי הסחר ההדדי בין המדינות השותפות להסכמים. הסכם סחר מקנה העדפות מכס למוצרים המיוצרים במדינות שהן צד להסכם בהתאם לקריטריונים המפורטים בהסכם עצמו.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה