מכון היצוא

יצוא וקניין רוחני

השווקים הגלובאליים בעידן העולם השטוח רוויים במוצרים תחליפיים השרויים בתחרות עזה. מי שמשלם יותר לערוצי השיווק החזקים, משקיע סכומים גבוהים יותר לרכישת שטחי מדף או במסעי פרסום עתירי ממון, קונה את עיקר השליטה בשוק. הנגישות לקהל היעד נקבעת גם על סמך איכות היחסים העסקיים עם מתווכים מקושרים, אצולת בעלי ההון והשלטון, וגורמי תקשורת. הדומיננטיות בשוק תחרותי בנסיבות כאלו היא בעיקר תוצאה ישירה של השקעה כספית וניצול קשרים, וכתוצאה מכך בעלי העוצמה הממונית הם שליטי השוק.

פרטים נוספים

זכויות הקניין הרוחני כוללות פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, וסימני מסחר. לצד אלו נכון לציין זכויות קניין רוחני שאינן ניתנות לרישום כגון סודות מסחריים ומוניטין.

פרטים נוספים

כאשר פונים לפעילות יצוא מוצרים לחו"ל, בין יתר הבדיקות שיש לבצע במסגרת ההיערכות לכך, יש לבחון את היבטי הקניין הרוחני המעורבים.

פרטים נוספים

חיקויים, זיופים, העתקות, הפרות – הליכים משפטיים בבית המשפט, במכס, ואצל רשמי הפטנטים, המדגמים, וסימני המסחר.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה