מכון היצוא

חישוב עלויות הובלה בינלאומית

תובלה או תחבורה ניתנת להגדרה כתנועה המעניקה את ערך הזמן והמקום לסחורות ומטענים. אם כך ניתן בהחלט לקבוע שהתובלה מניעה את המוצרים הרצויים בין זוג מיקומים רצוי בזמן הרצוי.

פרטים נוספים

מאמר זה דן בעלויות הובלה באניות מכולה בלבד. אניות המכולות (Container Ship) הן אניות אשר בנויות תאים תאים (slots) אשר בהם מאוחסנות מכולות בגדלים קבועים. אניות אלה מיועדות להובלת מטענים אשר מתאימים להאחדה בתוך מכולות. יתרונות השימוש באניות אלה הוא קיצור זמן השהיה של האנייה בנמל והוזלה כל ההוצאות הקשורות בכך, יכולת של הגעה עד לבית היצואן ו/או היבואן והענקת הגנה גבוהה יחסית למטען מפני פגיעה בעת השינוע וההובלה.

פרטים נוספים

עלות הובלתו של מטען כלשהו מנקודה לנקודה, תלויה בשני גורמים עיקריים. ראשית, תלויה עלות ההובלה בנתונים הפיזיים של המטען – משקלו ומידותיו. הגורם השני הוא תעריף ההובלה האווירית. גורם נוסף אליו יש לשים לב הוא מגבלות המטוס. עובדה ידועה היא שאחד החסרונות של ההובלה האווירית לעומת זו הימית הוא מגבלות המטוסים ביחס למשקל ולנפח המטענים המובלים באוויר. ניתן להוביל בהובלה אווירית מטענים קטנים וכבדים מאד וכך להגיע למגבלת נשיאת המטוס מבחינת משקל. במקרה כזה רוב נפחו של המטוס יישאר ריק ולא מנוצל. מצד שני ניתן להוביל באוויר מטענים קלים ונפחיים אשר יתפסו את כל נפחו של המטוס בעוד שמבחינת המשקל יכולת המטוס לא תהיה מנוצלת כראוי.

פרטים נוספים

התפתחותו בישראל של ענף הובלת המטענים באויר, מלבד היותו תלוי בגורמים כלכליים, קשורה, מנקודת המבט המיקרוכלכלית, להצלחת חדירתו של הענף לתחומי ההובלה הימית. מסכת השיקולים העומדים בפני המשתמש בבחירה שבין הובלה ימית להובלה אוירית מתמקדת למעשה סביב שלושה גורמים עיקריים:

פרטים נוספים

תובלה או תחבורה ניתנת להגדרה כתנועה המעניקה את ערך הזמן והמקום לסחורות ומטענים. אם כך ניתן בהחלט לקבוע שהתובלה מניעה את המוצרים הרצויים בין זוג מיקומים רצוי בזמן הרצוי.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה