מכון היצוא

ייעוץ - הסכמי סחר בינלאומיים

הסכמי סחר נועדו להרחיב את היקפי הסחר ההדדי בין המדינות השותפות להסכמים. הסכם סחר מקנה העדפות מכס למוצרים המיוצרים במדינות שהן צד להסכם בהתאם לקריטריונים המפורטים בהסכם עצמו.

פרטים נוספים

הסכם סחר עם ארה"ב - תנאים לקבלת העדפת מכס

פרטים נוספים

הסכם הסחר ישראל-מרקוסור נכנס לתוקף עם מדינות ברזיל, אורוגוואי, פראגווי בתאריך 1.6.2010.

פרטים נוספים

צואן מאושר הינו יצואן אשר עומד בתנאים שנקבעו על ידי מינהל המכס של המדינה המייצאת ורשאי, עם קבלת מעמד זה להצהיר ע"ג החשבונית, הצהרה בלתי מוגבלת EUR-1 או EURO-MED, על טובין בעלי ערך בלתי מוגבל, המיוצאים במסגרת ההסכמים האירופאים-ים-תיכוניים, כתחליף לחובת הנפקת תעודות תנועה EUR-1 ו- EURO-MED על ידי יחידות המכס במועד היצוא.

פרטים נוספים

תעודת מקור היא מסמך המעיד על מקור הטובין. בהסכמי הסחר שעליהם חתומה ישראל מצויין במפורש מסמך המקור הדרוש: יצוא לארצות הקהילה האירופית - EUR1 או EURO-MED.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה