מכון היצוא

"יצואן מאושר" – הארכת תוקף

הנהלת המכס, רשות המיסים, מודיעה כי כל אישורי "יצואן מאושר" שתוקפם פג מה – 1 בפברואר והלאה, מוארך תוקפם עד ל – 31/12/2020 או עד להודעה חדשה.

מכון היצוא, בשיתוף עם מנהלת מחלקת יצוא וכללי מקור, הגב' שרה ביטון, נערכים לקיום מפגשים לצורך קבלת אישור "יצואן מאושר" עד סוף השנה. פרטים באתר מכון היצוא – המכללה ליצוא.

טעינה