מכון היצוא

הודעת מכס בנושא רשימון מרוכז

"לאור השינויים שחלו בדואר (סגירת יחידות המכס בדואר חיפה, ירושלים, אילת ותל אביב, ופתיחת המרלו"ג של הדואר במודיעין) הוחלט כי נושא הדואר ירוכז במלואו בבית מכס מרכז.

כל הבקשות לאישור הגשת 'רשימון מרוכז' יוגשו ליחידת היצוא בבית המכס מרכז, באמצעות הדוא"ל לכתובת: YDH@taxes.gov.il

בקרוב יפורסם דף שירות לטופס הבקשה אשר יהיה נגיש באתר רשות המיסים וימולא אינטרנטי.

האמור לעיל הינו נוהל ייחודי וזמני אשר יופסק עם עליית מערכת 'שער עולמי יצוא' לאוויר.

טעינה