מכון היצוא

הכנת תכנית שיווק בינלאומית

הכנת תכנית שיווק בינלאומית מיועדת לכל חברה המעוניינת להיכנס לשוק חדש בעולם.
התכנית השיווקית הינה תכנית המצביעה על הדרך שעל החברה לפעול בשוק הבינלאומי על מנת לייצר ביקושים למוצריה בשווקים אלה.

מוצעת לכם תכנית מובנית, בסיוע של יועץ שיווק בינלאומי מתוך מאגר היועצים של מכון היצוא אשר כוללת, בין היתר, את ניתוח הסביבה השיווקית של שווקי היעד, ניתוח המתחרים ויתרונותיהם היחסיים, פילוח קהלי היעד, פעילויות השיווק והמכירה המתוכננות לכניסה לשוק היעד ועוד...
 
עלות הכנת התכנית: 8,000 ש"ח + מע"מ.

ההטבה הינה לתכנית שיווקית, אחת לשנה, בכפוף לאישור מראש.

ההטבות לחברי מכון היצוא בלבד.

*תכנית זו מתאימה גם כהגשה לתכניות סיוע כגון 'כסף חכם'.

אינך יודע מהו שוק היעד שלך?
ייעוץ שיווקי בינלאומי לבחינת חלופות שיווקיות ובחירת שוק יעד חדש לחברה.

לקבלת סיוע נבקשך למלא את טופס הבקשה לייעוץ לחץ כאן

טעינה