ברצוני להסתייע בשירותי הייעוץ של מכון היצוא.

ידוע לי כי עליי לפרט את נושא הייעוץ המבוקש ב"נושא הפנייה" ובאפשרותי לציין את שמות היועצים אשר בחרתי מתוך אינדקס היועצים של מכון היצוא. פנייתי ליועצים הנבחרים תיעשה באמצעות היחידה לשירותי ייעוץ לקבלת התייחסותם.
במידה ולא אבחר יועצים, היחידה לשירותי ייעוץ תפעל לאיתור יועצים מתאימים עבורי.

ידוע לי כי שמות היועצים יישלחו אליי בצירוף פרטי התקשרות לצורך שיחה טלפונית ראשונה לתיאום ציפיות. לאחר השיחה, במידה ואהיה מעוניין בפגישה אישית עם יועצ/ים, אפנה ליחידה לשירותי
ייעוץ לצורך תיאום הפגישה במכון היצוא. משך כל פגישה 45 דקות. הפגישה תתואם מראש ובהסכמתי.

ידוע לי כי פגישת יעוץ ראשונה עם כל יועץ הינה ללא עלות לחבר המכון. לשאינם חברים – עלות כל פגישה 200 ₪ אשר תשולם למכון היצוא טרם מועד הפגישה.

אנא סמן את הענף הקשור לתחום פעילות החברה

אישור תנאים

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה

אירוע השבוע

כנס החודש