מכון היצוא

טורקיה

למדדים ומידע כלכלי על טורקיה לחצו כאן

מידע וסקירות

לאחר מספר שנים רצופות של ירידות, בשנת 2017 נרשמה התאוששות קלה ועלייה בהיקפי היצוא לטורקיה - סך היצוא גדל בשיעור של כ- 10% והסתכם בכ-1.4 מיליארד דולר (בדומה להיקפו ב- 2012 ). מגמת ההתאוששות נמשכה גם ב- 2018.

פרטים נוספים

היקף הסחר של ישראל וטורקיה ללא יהלומים, הסתכם בשנת 2017 בכ- 4.3 מיליארד דולר, עליה של כ-11% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בכ-3.9 מיליארד דולר. העלייה בסחר נבעה הן מגידול ביבוא והן מגידול ביצוא. יצוא הסחורות של ישראל לטורקיה רשם במהלך 2017 עליה של כ-10% להיקף של כ-1.4 מיליארד דולר. יבוא הסחורות רשם עליה של כ-11% והסתכם בכ-2.9 מיליארד דולר – הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ביבוא מטורקיה.

פרטים נוספים

היקף הסחר בין ישראל וטורקיה, ללא הסחר ביהלומים, ירד במהלך שנת 2016 בשיעור של כ-6% בהשוואה ל-2015 והוא הסתכם בכ-3.86 מיליארד דולר. הירידה נבעה בעקבות הירידה הדרסטית ביצוא הסחורות לטורקיה ובעיקר בהשפעת ענף הכימיקלים ותזקיקי הנפט. בהמשך למגמה בשנים האחרונות, גם בשנת 2016 רשם יצוא הסחורות לטורקיה ירידה חדה בהיקפו. ביבוא הסחורות נרשם גידול של כ-6% והוא קרוב להיקף השיא שרשם ב-2014.

פרטים נוספים

במהלך הרבעון הראשון של 2013 עלה ייצוא הסחורות של ישראל לטורקיה (ללא יהלומים) בשיעור חד של 44% לשיא של כ- 560 מיליון דולר, כך על פי ניתוח שנערך על ידי כלכלני מכון היצוא. למעשה, זוהי העלייה הראשונה שנרשמה בייצוא לטורקיה מאז הרבעון האחרון של שנת 2011. נוכח הגידול בהיקפי היצוא שנרשם ברבעון הראשון של השנה מדורגת כיום טורקיה במקום ה-4 מבין יעדי היצוא.

פרטים נוספים

הרפובליקה הטורקית הינה דמוקרטיה פרלמנטארית אשר בראשה עומד הנשיא עבדוללה גול, אשר נבחר על ידי הפרלמנט.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה