מכון היצוא

יין - סקירות ומחקרי שוק

בעשור האחרון הוכפל הביקוש ליין מישראל.

פרטים נוספים

בעשור האחרון הוכפל הביקוש ליין מישראל. בשנת 2018 נרשמה עליה של כ-3%. המשך מגמת עליה כתוצאה מעלייה ביצוא יין מישראל.

פרטים נוספים

בעשור האחרון הוכפל הביקוש ליין מישראל. במחצית הראשונה של השנה נרשמה עליה של כ-13% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ארה"ב היא הינה שותפת הסחר העיקרית בענף היין. כ- 60% מיצוא היין של ישראל מופנה למדינות צפון אמריקה ואחריהן מדינות האיחוד האירופי וביניהן - צרפת, בריטניה, גרמניה, בלגיה ופולין. מצגת זו סוקרת כמה מן המאפיינים הללו ומנתחת את התפתחות הסחר בעשור האחרון.

פרטים נוספים

סקירה אודות שוק היין היפני

פרטים נוספים
טעינה
טעינה