מכון היצוא

עדכון בנוגע ליצוא יין לברזיל

התקבל ע"י טלי סגל, נספחת משרד הכלכלה בברזיל:
משרד החקלאות הברזילאי שינה את אופן הגשת התעודות בעת הייצוא של יין לברזיל, הנושא נכנס לתוקף בנובמבר 2019 וגילינו על זה לאחרונה (למטה השינוי כפי שהועבר לנו עם תרגום לאנגלית). מעתה תעודת המקור ותעודת האנליזה צריכות להיות מוגשות באופן נפרד על ידי הגורמים המורשים בישראל ולא כמסמך אחד. מצורפות דוגמאות


The M.A.P.A. Normative Instruction came into effect No. 67/2018, which redefined the procedures for importing beverages in general, a field that includes wine and its derivatives. One of its most pertinent changes was the separate issuing of Certificates of Origin from Certificates of Analysis (previously, united in a single certificate), each certified by an organ authorized by SISCOLE (Registration System for Foreign Organisms and Laboratories) through the respective object of certification by the issuing body (origin or analysis) and recognized by a signature of the competent official, this signature being valid only if signed by hand, or electronically and recognized by means of an access key or verification code.


teve inicio de vigência a Instrução Normativa M.A.P.A. N°67/2018, a qual redefiniu os procedimentos para importação de bebidas em geral, campo este que inclui o vinho e seus derivados. Uma de suas mudanças mais pertinentes foi a emissão separada de Certificados de Origem dos Certificados de Análise (antes, unidos em um só certificado), cada qual chancelado por um órgão autorizado pelo SISCOLE (Sistema de Cadastro de Organismos e Laboratórios Estrangeiros) através do respectivo objeto de certificação do órgão emissor (origem ou análise) e reconhecidos por uma assinatura do oficial competente, sendo esta assinatura válida somente se for assinada a punho, ou eletronicamente e reconhecida mediante uma chave de acesso ou código de verificação.

טעינה