מכון היצוא

ביקור נציג חברת Kerry

חברת קרי היא חברת טעמים ותמציות אשר בסיסה באירלנד ולה שלוחות בכל רחבי העולם.

לקראת הביקור בוצע תהליך מיון מדוקדק לאיתור חברות המתאימות לפעילות הנוכחית של החברה.

מדובר בחברות שעיקר פעילותן בתחומי התוספים לתעשיית המזון ושיפורם.

כמו כן, התקיים ביקור באוניברסיטה העברית- קמפוס רחובות, על מנת לחשוף בפני האורחים את שלל המחקרים האקדמיים הקיימים שביכולתם לקדם את ענייני לחברה.

טעינה