מכון היצוא

קרנות חדשות לסיוע לעסקים קיימים בירושלים, בדרום ולחקלאים

הרחב הכל

קרנות חדשות בירושלים, דרום הארץ ולחקלאים

+

עקב המצב הביטחוני והכלכלי, הקימה הסוכנות היהודית שתי קרנות חדשות לסיוע לעסקים: 1 .קרן חירום לסיוע לעסקים בירושלים 2 .קרן חירום לסיוע לעסקים בדרום שתי הקרנות מסייעות לעסקים אשר נפגעו עקב המצב הביטחוני והכלכלי ואשר ניכר כי יש ירידה בפעילות העסקית שלהם, תנאי ההלוואה: היקף המימון: עד 000,100 ₪ להון חוזר משך ההלוואה : עד 5 שנים גרייס : 6 חודשים גובה ריבית : פריים + %5.1 ביטחונות : ערב אחד בנוסף, הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוסיפה מסלול ייעודי לסיוע לחקלאים, תנאי ההלוואה: 1 .מסלול הלוואה קצרה: סכום: עד 000,350₪ תקופת החזר: עד שנה ביטחונות: %10 מגובה ההלוואה וערבות אישית 2 .מסלול הלוואה ארוכה: סכום: עד 000,500 ₪ תקופת החזר: עד 5 שנים ביטחונות: %10 מגובה ההלוואה וערבות אישית

טעינה