מכון היצוא

הנחה עבור שעות ייעוץ בטחוני ושירותי קב"ט

חברת קרת קיימת בשוק משנת 1995, החברה מספק שירותי קב"ט וייעוץ בטחוני לחברות הגדולות בשוק. 

ההטבה: הנחה עבור שעות ייעוץ בטחוני ושירותי קב"ט
סוג המוצרים/שירותים שעליהם ניתנת הטבה: הטבה עבור שעות ייעוץ בטחוני ומניעת אובדן עסקי
עלות/אחוז ההנחה: 20%
תוקף ההטבה: דצמבר 2020

שם החברה: קרת מידע ושירותים
שם איש קשר: יותם סטולר
תפקיד: סמנכ"ל
טלפון: 097662650
טלפון נייד: 0545699997
אימיילyotam@keret.info
אתר אינטרנט של החברהwww.keret-group.com

טעינה