מכון היצוא

שיטות תשלום

השלמת מרכיביה של עסקת הרכש הבינלאומית למקשה חוזית אחת מחייבת את הצדדים לעסקה: המוכר והקונה, להתקשר חוזית, בנוסף לחוזה המכר עצמו, בשורה נוספת של חוזים נפרדים אשר יחד יהוו מכלול אשר באמצעותו ורק באמצעותו תוכל העסקה כולה לצאת אל הפועל. מרכיביה החוזיים של עסקת המכר כוללים את ארבעת החוזים שלהלן:

פרטים נוספים

תשלום מראש (advance payment) היא שיטה בה התשלום מועבר למוכר לפני משלוח הסחורה. בעסקה מסוג זה נשלחים הסחורה והמסמכים הקשורים אליה ישירות מהמוכר לקונה אולם, כאמור, רק לאחר ביצוע התשלום על ידי הקונה.

פרטים נוספים

שיטות תשלום - טבלת השוואות - חסרונות ויתרונות

פרטים נוספים

חשבון פתוח (open account) היא שיטת תשלום בה הסחורה והמסמכים מועברים ישירות מהמוכר לקונה. הקונה מתחייב לשלם בתאריך מוגדר מראש או עם מכירת הסחורה (קונסיגנציה).

פרטים נוספים

מכתב שהוצא על ידי בנק לבקשת הלקוח (יבואן) לפיו מתחייב לשלם ליצואן סכום כפי שננקב במכתב ובמועד שנקבע, זאת בתנאי שסופקה הסחורה או השירות. האשראי הדוקומנטרי הינו ערבות מותנית שמוציא הבנק לדרישת היבואן לטובת היצואן. ערבות זו מבטיחה ליצואן תשלום כל עוד יעמוד בכל ההתחייבויות שהוכתבו באשראי הדוקומנטרי.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה