מכון היצוא

היחידה הכלכלית - סקירות ענפיות

לאחר עליה בשנת 2018 ביצוא מוצרי המזון (ללא תוצרת טריה) מישראל נתוני המחצית הראשונה לשנת 2019 מראים האטה.

פרטים נוספים

בעשור האחרון הוכפל הביקוש ליין מישראל.

פרטים נוספים

כ- 90% מהיצוא החקלאי של ישראל מופנה לשוק האירופאי.

פרטים נוספים

יצוא הטקסטיל עומד על ממוצע שנתי של כ-850 מיליון דולר.

פרטים נוספים

2018 - שנת שיא בעשור האחרון. מנתוני מחצית ראשונה לשנת 2019 ניתן לראות ירידה של כ-8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

פרטים נוספים

יצוא מוצרי בית ומשפחה עלה בכ-6% בשנה האחרונה והסתכם בכ-1.2 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

בשנת 2016 נרשם שיא ביצוא בענף התכשיטים וחפצי החן בעשור האחרון.

פרטים נוספים

יצוא המכשור הרפואי נמצא בעלייה מתמדת בעשור האחרון.

פרטים נוספים

קיפאון ביצוא ציוד הטלקומוניקציה בשנים האחרונות.

פרטים נוספים

בשנת 2018 עלה היצוא בכ-4% ביחס לשנת 2017 והסתכם בכ-6 מיליארד דולר.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה