מכון היצוא

מגמות בכלכלה העולמית

הכלכלה העולמית צפויה לצמוח השנה בכ-6% ובשנת 2022, על פי תחזיות הבנק העולמי בכ-5% נוספים.

פרטים נוספים

ב-29.11.2020 התקיים וובינר בנושא הכלכלה העולמית והיצוא הישראלי לקראת 2021, משמעויות והזדמנויות ליצואנים.

פרטים נוספים

משבר חריף על רקע התפרצות נגיף ה- COVID-19 מזעזע את השווקים והתעשיות בעולם.

פרטים נוספים

לקראת הערכות לשנת 2020, היחידה הכלכלית במכון היצוא בנתה מודל משוקלל להערכת קלות בעשיית עסקים במדינות נבחרות.

פרטים נוספים

החרפה בתנאי הסחר והעלאת המכסים על ידי ארה"ב וסין, החששות מפני השלכות הברקזיט והתגברות המתיחות הגיאופוליטית במפרץ קיזזו באופן משמעותי את תחזית הצמיחה לשנת 2019 לשיעור של 3.3%.

פרטים נוספים

למרות רוחות המלחמה המתגברות, הכלכלה העולמית צוברת תאוצה ומציגה צמיחה גבוהה מבעבר. חלה התאוששות משמעותית במהלך 2017 וקצב הצמיחה טיפס ל- 3.7% - הגבוה ביותר ב- 8 השנים האחרונות. בשנים 2018-2019 צפויה המגמה החיובית להמשך.

פרטים נוספים

למרות רוחות המלחמה המתגברות, הכלכלה העולמית צוברת תאוצה ומציגה צמיחה גבוהה מבעבר.

פרטים נוספים

כלכלה העולמית מתאוששת. לאחר שקצב הגידול ירד בשנת 2016 לשפל של 3.1% ישנה התאוששות משמעותית ובשנים 2017-2018 צפוי קצב הגידול לעמוד על שיעורים גבוהים יותר.

פרטים נוספים

הכלכלה העולמית בהאטה. השווקים המתעוררים כבר לא צומחים מהר כמו בשנים הקודמות וההתאוששות של השווקים המפותחים איטית ושברירית.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה