מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2020

ירידה דולרית של כ-3% ביצוא הסחורות והשירותים בשנת 2020; בנטרול שירותי התיירות והתחבורה שנפגעו ברמה העולמית היצוא הישראלי צמח השנה בכ-2%. התחזית ל-2021: גידול דולרי של כ-7%.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה