מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2019

עלייה של כ-5% ביצוא הסחורות והשירותים ברבעון הראשון של 2019; הסתכם בכ-28 מיליארד דולר.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה