מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2014

הירידה החדה בשיעור צמיחת הסחר העולמי והמשך התחזקות השקל מול הדולר, נתנו את אותותיהם ביצוא הישראלי, שצמיחתו הואטה במחצית הראשונה של 2014.

פרטים נוספים

בהתאם למגמה העולמית, שנת 2014 בייצוא הישראלי התאפיינה בהתאוששות מסוימת וחזרה לצמיחה, גם אם הדרגתית ואיטית. על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל, בניטרול מכירת חברות הזנק, גדל בשיעור דולרי של כ-3.5% בהשוואה ל-2013.

פרטים נוספים

תקציר - דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לשנת 2014 ותחזית 2015

פרטים נוספים
טעינה
טעינה