מכון היצוא

יחידה כלכלית - דוח מגמות ביצוא

עלייה של כ-5% ביצוא הסחורות והשירותים בשנת 2019; הסתכם בכ-114 מיליארד דולר. התחזית ל-2020: המשך הגידול ביצוא לכ-120 מיליארד דולר, גידול דולרי של כ-6%

פרטים נוספים

עלייה של כ-3% ביצוא הסחורות והשירותים במחצית הראשונה של 2019; הסתכם בכ-55.5 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

עלייה של כ-5% ביצוא הסחורות והשירותים ברבעון הראשון של 2019; הסתכם בכ-28 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

מדו"ח הסיכום של מכון היצוא לשנת 2018, עולה כי בהתאם לאומדנים המוקדמים של היחידה הכלכלית, שנת 2018 הסתיימה עם גידול מרשים של כ-7% ביצוא הסחורות והשירותים, אשר הסתכם בהיקף שיא של כ-111 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

היצוא הישראלי ממשיך לצמוח בקצב מואץ. לאחר שבשנת 2017 גדל בשיעור דולרי של כ-8% והסתכם בכ-103 מיליארד דולר, צפוי היצוא על פי ההערכות להמשיך בקצב הגידול המהיר ולהציג גידול דולרי של כ-8% נוספים.

פרטים נוספים

In 2017 global trade, which stagnated in the last few years, recorded a significant improvement. Overall in 2017, global trade leaped from a growth rate of 2.2% to an impressive 5.1%. This trend is expected to persist going forward, but at more moderate rates compared to 2017, amid concerns over the expanding protectionist US trade policy and aggravating trade wars.

פרטים נוספים

מדו"ח סיכום מגמות היצוא למחצית הראשונה של 2018, עולה כי במהלך יצוא הסחורות והשירותים מישראל גדל בשיעור דולרי של כ-8.5% בהשוואה למחצית הראשונה של 2017 והסתכם לסך כולל של כ-54.6 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-6% (לסך של כ-31 מיליארד דולר) - בעיקר הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה ובהשפעת יצוא הרכיבים האלקטרונים.

פרטים נוספים

מדו"ח הסיכום של מכון היצוא לשנת 2017, עולה כי בהתאם לתחזיות המוקדמות של היחידה הכלכלית, הסתיימה שנת 2017 עם גידול מרשים של כ-6% ביצוא הסחורות והשירותים, אשר הסתכם בהיקף שיא של כ-102 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-3% הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה (הסתכם בכ-58 מיליארד דולר) כאשר במקביל נמשכה הצמיחה המואצת ביצוא השירותים גם בשנת 2017 , במהלכה גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-11% ועלה להיקף שיא של כ-44 מיליארד דולר - זאת בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה ביצוא התיירות.

פרטים נוספים

"Consistent with the upturn trend in global trade and in line with the IEI's Economic Unit's forecast, 2017 ended with a noteworthy 6% growth in exports of goods and services, which amounted to a record US$102 billion. Exports of goods rose by 3% in dollar terms, owing to the growth in the industrial sector, totaling $58 billion. Exports of services continued its accelerated growth in 2017, rising 11% to a record $44 billion, primarily due to the continued accelerated growth in exports of high tech services and in exports of tourism".

פרטים נוספים

​The year 2016 saw a gradual improvement in exports. This was primarily evident in exports of services sector, which resumed growth at an accelerated pace, while towards the fourth quarter of 2016, industrial exports joined the trend.

פרטים נוספים

במחצית הראשונה של 2017 גדל יצוא הסחורות והשירותים מישראל בשיעור של כ-6% בהשוואה למחצית הראשונה של 2016 והסתכם בהיקף כולל של כ-50 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-4% הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה. במקביל, הצמיחה המואצת ביצוא השירותים נמשכה גם במחצית הראשונה של 2017 - במהלך תקופה זו גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-8%, בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה ביצוא התיירות.

פרטים נוספים

במהלך 2016 החלה מגמה של התאוששות ביצוא וזאת בזכות הצמיחה המואצת ביצוא השירותים.

פרטים נוספים

​Following a steep 7.5% decrease in dollar terms in 2015, 2016 saw an improvement in exports from Israel.

פרטים נוספים

גידול חד בהיקף יצוא השירותים שטיפס לשיא והמשך התכווצות יצוא הסחורות מישראל – אלו המגמות המאפיינות את היצוא הישראלי במחצית הראשונה של 2016, כשבסיכומן נותר סך היצוא יציב, ללא שינוי משמעותי בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.

פרטים נוספים

סיכום 2015 ותחזית ל-2016 - לפניכם הסקירה הכלכלית המלאה באנגלית

פרטים נוספים

שנת 2015 בייצוא הישראלי הייתה אחת הקשות שחווינו בשנים האחרונות והגרועה ביותר מאז משבר האשראי העולמי. לפניכם הסקירה הכלכלית המלאה.

פרטים נוספים

תקציר - דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לשנת 2014 ותחזית 2015

פרטים נוספים

בהתאם למגמה העולמית, שנת 2014 בייצוא הישראלי התאפיינה בהתאוששות מסוימת וחזרה לצמיחה, גם אם הדרגתית ואיטית. על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל, בניטרול מכירת חברות הזנק, גדל בשיעור דולרי של כ-3.5% בהשוואה ל-2013.

פרטים נוספים

הירידה החדה בשיעור צמיחת הסחר העולמי והמשך התחזקות השקל מול הדולר, נתנו את אותותיהם ביצוא הישראלי, שצמיחתו הואטה במחצית הראשונה של 2014.

פרטים נוספים

בהתאם למגמה העולמית, שנת 2102 בייצוא הישראלי התאפיינה בקיפאון בשיעורי הגידול. על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל בניטרול מכירת חברות הזנק נותר ללא שינוי בהשוואה ל-2102 והסתכם בהיקף כולל של כ-93 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

אחרי שבשנים 2010 ו-2011 נרשמה מגמה חיובית עם גידול דולרי, בשנת 2012 נבלמה מגמת הצמיחה ביצוא - לראשונה מאז 2009, שנת משבר הסאב-פריים העולמי.

פרטים נוספים

סך הייצוא בשנת 2011 ללא חברות הזנק מוערך ב-89 מיליארד דולר (כ-90 מיליארד כולל חברות הזנק).

פרטים נוספים
טעינה
טעינה