מכון היצוא

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי | דוח מסכם לשנת 2018 ותחזית 2019

מדו"ח הסיכום של מכון היצוא לשנת 2018, עולה כי בהתאם לאומדנים המוקדמים של היחידה הכלכלית, שנת 2018 הסתיימה עם גידול מרשים של כ-7% ביצוא הסחורות והשירותים, אשר הסתכם בהיקף שיא של כ-111 מיליארד דולר.

 

העלייה ביצוא נרשמה בעיקר בזכות הצמיחה המואצת ביצוא השירותים בכלל, ויצוא שירותי ההיי-טק בפרט – זאת בהמשך למגמה בשנים האחרונות. יצוא השירותים של סקטור ההיי-טק הניע את הצמיחה של יצוא השירותים אשר הגיע לשיא של כ-50 מיליארד דולר ב-2018. יצוא הסחורות גדל זו השנה השנייה ברציפות והציג עלייה של כ-3% להיקף של כ-60 מיליארד דולר, לאחר ירידה בשנים קודמות. עליה גורפת נרשמה ברוב ענפי יצוא התעשייה: עיקר הגידול נרשם בענפי הרכיבים האלקטרונים והכימיקלים. מנגד התקבלה ירידה חדה ביצוא התרופות וכלי הטיס. ביצוא לאסיה נרשם גידול חד תוך עליות גורפות ביצוא למדינות המובילות; ירידה קלה ביצוא לאיחוד האירופי וביצוא לארה"ב – בעיקר בהשפעת הירידה ביצוא התרופות.

 

סך יצוא ההיי-טק מישראל (תעשייה ושירותים) גדל להיקף שיא של למעלה מ-50 מיליארד דולר יצוא בשנה. זהו היקף היצוא הגבוה ביותר של ענפי ההיי-טק מאז ומעולם והם מהווים כיום כ-46% מכלל היצוא הישראלי השנתי. רוב היצוא של סקטור ההיי-טק מקורו בסקטור השירותים: כ-29 מיליארד דולר המהווים כ-57% מסך יצוא ההיי-טק. יצוא ההיי-טק התעשייתי (ציוד ומוצרים) הסתכם בכ-22 מיליארד דולר, המהווים כ-43% מסך יצוא הסקטור. מגמה זו נמשכה ואף התחזקה בשנת 2018, זאת לאחר שב-2017 עלה לראשונה יצוא שירותי ההיי-טק מתחום השירותים על יצוא ההיי-טק התעשייתי.  

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן 
להרחבה על מגמות הסחר עם מדינות האיחוד 
להרחבה על מגמות היצוא למדינות אמריקה הלטינית 
להרחבה על מגמות היצוא למדינות סב-סהרה אפריקה

טעינה