מכון היצוא

מגמות ביצוא | ישראל ואמריקה הלטינית

היקף היצוא למדינות אמריקה הלטינית משנת 2004 ועד היום (2018) כמעט הכפיל את עצמו. בשנת 2018 הסתכם היצוא בכ-2.2 מיליארד דולר, עלייה בשיעור של כ-12% לעומת היקפו בשנה המקבילה אשתקד. העלייה ביצוא התקבלה בעיקר בזכות הגידול החד ביצוא לברזיל (גידול של כ-28% להיקף של כ-1.2 מיליארד דולר), זאת בהשפעת העליות ביצוא הכימיקלים והמינרלים למדינה.  5 המדינות המובילות את היצוא לאמריקה הלטינית – ברזיל (כמחצית מהיצוא), מקסיקו (כ-20% מהיצוא), ארגנטניה וצ'ילה (היקף זהה של כ-7% מהיצוא) וקולומביה (כ-5% מהיצוא). בשנת 2018 נכנסו לישראל כ-200 אלף מבקרים ממדינות אמריקה הלטינית המהווים כ-5% מסך התיירות הנכנסת לישראל. לנתונים אלו ונתונים נוספים ניתן לעיין במצגת המצורפת.

טעינה