מכון היצוא

דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לסיכום מחצית 2018

 לחצו להורדת הדו"ח המלא

מדו"ח סיכום מגמות היצוא למחצית הראשונה של 2018, עולה כי במהלך יצוא הסחורות והשירותים מישראל גדל בשיעור דולרי של כ-8.5% בהשוואה למחצית הראשונה של 2017 והסתכם לסך כולל של כ-54.6 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-6% (לסך של כ-31 מיליארד דולר) - בעיקר הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה ובהשפעת יצוא הרכיבים האלקטרונים. בהתאם למגמה בשנים האחרונות, נמשכה הצמיחה המואצת ביצוא השירותים, המהווה גורם משמעותי בצמיחת היצוא מישראל ובכלכלה כולה. במהלך מחצית השנה הראשונה של 2018 רשם יצוא השירותים גידול נוסף בשיעור של כ-12% להיקף שיא של כ-23.5 מיליארד דולר. עיקר הצמיחה נרשמה בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה שהתקבלה ביצוא שירותי התיירות.

היצוא לאיחוד האירופי שמר על רמתו הגבוהה והסתכם במחצית הראשונה של 2018 בכ-8.1 מיליארד דולר; היצוא לארה"ב רשם ירידה של כ-11% בהיקפים (לכ-5.2 מיליארד דולר), בעיקר בהשפעת הירידה בענף התרופות, בו נרשמה ירידה דו-ספרתית חדה. היצוא של ישראל למדינות אסיה רשם גידול חד בשיעור של כ-31% בהשוואה להיקפו אשתקד והסתכם בהיקף כולל של כ-5.6 מיליארד דולר. לאור אלו, משקלה של אסיה ביצוא הישראלי גדל באופן משמעותי ונכון לסיכום מחצית השנה עומד על כ-23% מהיצוא – גבוה מחלקה של ארה"ב (כ-22% מהיצוא). העלייה החדה ביצוא לאסיה נבעה בעיקר (אך לא רק) מהגידול החד ביצוא לסין (כ-80% בהשוואה למחצית הראשונה של 2017; הסתכם להיקף שיא של כ-2.8 מיליארד דולר - לשם השוואה בשנת 2017 כולה הסתכם היצוא למדינה בכ-3.2 מיליארד דולר). נכון למחצית השנה הראשונה, סין הינה יעד היצוא השני בגודלו בעולם לסחורות המיוצאות מישראל.

יצוא ההיי-טק בתחום השירותים המשיך במגמת הצמיחה המואצת - סך המכירות של שירותי מגזר ההיי-טק גדלו במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ-15% והסתכמו בהיקף שיא של כ-13 מיליארד דולר. נכון לתקופה זו אחראי סקטור ההיי-טק לכ-56% מהכנסות היצוא של סקטור השירותים כולו. בשנים האחרונות הולכת ומתחזקת המגמה על פיה שיעור יצוא שירותי ההיי-טק (שירותי מחשוב, תוכנה ומו"פ) מתוך סך יצוא ההיי-טק הולך וגדל – זאת לעומת ירידה מגמתית במשקל יצוא תעשיות ההיי-טק (ציוד, מוצרים וחומרה). סך יצוא שירותי ההיי-טק מהווה כ-54% מסך יצוא ההיי-טק (שירותים ומוצרים). יצוא מוצרי ההיי-טק ירד במחצית הראשונה של 2018 בשיעור של כ-1% לעומת היקפו במחצית המקבילה אשתקד והסתכם בכ-11.3 מיליארד דולר –כ-46% מסך יצוא ההיי-טק.

לקריאה נוספת על מגמות ביצוא ההיי-טק מישראל ב-2018, היצוא לאזורי הסחר ותחזית מעודכנת של היחידה הכלכלית לשנת 2018 – לחצו להורדת הדו"ח המלא

טעינה