ישראל – סין: סקירת יחסי סחר 2016

ישראל – סין: סקירת יחסי סחר 2016

היקף הסחר בין ישראל וסין, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 9 מיליארד דולר, עליה של כ-3% ביחס לשנת 2015, אז הסתכם הסחר בין המדינות בכ-8.8 מיליארד דולר. יצוא הסחורות של ישראל לסין היווה בשנת 2016 כ-35% מסך היקף הסחר. יבוא הסחורות היווה בהתאמה כ-65% מסך הסחר. על אף דומיננטיות היבוא ביחסי הסחר, משקלו יורד באופן מגמתי בעשור האחרון ובהתאמה משקלו של היצוא נמצא במגמת עלייה. 


אנא הקישו כאן לקריאת הסקירה המלאה.

טעינה

אירוע השבוע

אירוע השבוע