מכון היצוא

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי | סיכום מוקדם לשנת 2018

הסקירה המלאה לפניכם

היצוא הישראלי ממשיך לצמוח בקצב מואץ. לאחר שבשנת 2017 גדל בשיעור דולרי של כ-8% והסתכם בכ-103 מיליארד דולר, צפוי היצוא על פי ההערכות להמשיך בקצב הגידול המהיר ולהציג גידול דולרי של כ-8% נוספים, להיקף כולל של למעלה מ-110 מיליארד דולר.

- בהמשך למגמה שנרשמה ב-2017, גם השנה עיקר העלייה ביצוא נרשמה בזכות הצמיחה המואצת ביצוא שירותי ההיי-טק.
- יצוא הסחורות גדל זו השנה השנייה ברציפות והציג עלייה קלה, לאחר ירידה בשנים קודמות.
- עליה גורפת ברוב ענפי היצוא העיקריים: עיקר הגידול ביצוא הסחורות נרשם בענפי הרכיבים האלקטרונים והכימיקלים. ירידה חדה ביצוא התרופות וכלי הטיס.
- ביצוא לאסיה נרשם גידול חד תוך עליות גורפות לרוב יעדי היצוא העיקריים; יציבות ביצוא לאיחוד האירופי, ירידה קלה ביצוא לארה"ב.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה