מכון היצוא

תרומת היצוא לצמיחה, לפריון ולשכר במשק הישראלי

היחידה הכלכלית במכון היצוא פרסמה סיקור קצר אודות תרומות היצוא למשק הישראלי. המסקנה העיקרית שעלתה מהנתונים היא כי גידול ביצוא מוביל לגידול בפריון וגידול בשכר הריאלי, ולפיכך בשיפור מדד יוקר המחירים היחסי במשק. זאת ועוד, העלאת שיעורי היצוא של התעשיות המסורתיות מובילה גם היא לצמצום פערים חברתיים ואי השוויון החברתי.

לנתונים נוספים ולתרשימים מוזמנים להיכנס לסקירה המלאה 

טעינה