מכון היצוא

סקירת סחר | ישראל והאיחוד האירופי

האיחוד האירופי הוא שותף סחר מרכזי של ישראל. כ-32% מיצוא הסחורות מישראל מופנה למדינות האיחוד, גם מבחינת יבוא הסחורות מהווה האיחוד שותף הסחר העיקרי עם כ-43% מהיבוא של ישראל. משנת 1995 ועד היום (2018) היקף הסחר שילש עצמו.

היצוא לאיחוד האירופי ירד בשנת 2018 בשיעור דולרי של כ-3% בהשוואה לרמתו  בשנת 2017. נזכיר כי אשתקד עלה היצוא למדינות האיחוד בשיעור כולל של כ-20% להיקף של כ-16 מיליארד דולר. הירידה החדה שנרשמה ביצוא התרופות, ענף יצוא דומיננטי המהווה כרבע מסך הסחורות המיוצאות לאיחוד, השפיעה רבות על היצוא לאזור זה. השפעה שלילית נוספת הייתה גם ליצוא כלי הטיס.  השפעות שליליות אלו קוזזו על ידי העלייה החדה ביצוא מוצרי הכימיקלים, הטלקום, הציוד הרפואי והתוצרת החקלאית.

מבין המדינות הבולטות ניתן לציין את היצוא לבריטניה – יעד היצוא הגדול ביותר באירופה - אשר ירד בשיעור של כ-17% במהלך 2018, רובו ככולו בהשפעת הירידה ביצוא התרופות.  ירידות נרשמו בשנה זו גם ביצוא להולנד (1%-), צרפת (15%-) ובלגיה (15%-). מנגד התקבלו עליות יפות ביצוא לגרמניה (9%+), איטליה (7%+), ספרד (6%+), וקפריסין (86%+), בעיקר בהשפעת העליות החדות שנרשמו בהיקפי יצוא מוצרי כימיקלים ותזקיקי נפט למדינות אלו.

יצוא שירותים עסקיים למדינות האיחוד הסתכם בשנת 2017 בכ-8 מיליארד דולר- עיקר הפעילות מול גרמניה, אירלנד ובריטניה. יבוא השירותים העסקיים הסתכם בכ-3 מיליארד דולר.

בשנת 2018 נכנסו לישראל כ-2 מיליון מבקרים ממדינות האיחוד המהווים כ-43% מסך התיירות הנכנסת לישראל.

לנתונים אלו ונתונים נוספים ניתן לעיין במצגת המצורפת.

 

טעינה