מכון היצוא

 מגמות בענף אגרוטכנולוגיה ומים | 2018

בשנת 2018 עלה היצוא בכ-4% ביחס לשנת 2017 והסתכם בכ-6 מיליארד דולר. יצוא הכימיקלים והדשנים המהווה כ-70% מהיצוא תנודתי מאוד בעשור האחרון ומושפע ממחירי האנרגיה - התאוששות מחירי האנרגיה בשנתיים האחרונות הביאה לעליה בענף. יתר הענפים נמצאים במגמת עליה בעשור האחרון והסתכמו בשנת 2018 בכ-2 מיליארד דולר. ללא יצוא הדשנים והכימיקלים - טכנולוגיות השקיה וציוד וחומרים לחקלאות מובילים את הצמיחה בענף. מצגת זו סוקרת כמה מן המאפיינים הללו ומנתחת את התפתחות הסחר בעשור האחרון.

לסקירה לחץ כאן

טעינה