מכון היצוא

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי - סיכום לשנת 2020

למרות משבר הבריאות העולמי היצוא הישראלי שומר על היקפיו; בנטרול שירותי התיירות והתחבורה שנפגעו ברמה העולמית היצוא הישראלי צמח השנה בכ-4%. התחזית ל-2021: גידול דולרי של כ-7%.

o יצוא שירותי ההיי טק ממשיך לשבור שיאים - בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי תוכנה ומו"פ.
o  העלייה החדה ביצוא שירותי תוכנה ומו"פ קיזזה את הפגיעה הגדולה ביצוא שירותי התיירות והתחבורה. בנטרול יצוא שירותי התיירות והתחבורה שהושפעו ברמה העולמית, היצוא הישראלי גדל השנה בשיעור של כ-4%.
o  סך יצוא ההיי-טק מישראל (סחורות ושירותים) גדל בכ-10% והוא מהווה כיום כ-52% מסך היצוא הישראלי.
o  תחזית צמיחת היצוא ב-2021: גידול דולרי של כ-7% להיקף של כ-117 מיליארד דולר (ללא היצוא לרש"פ). 

להורדת הסקירה לחצו כאן

טעינה