מכון היצוא

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי - סיכום מוקדם לשנת 2020

ירידה דולרית של כ-3% ביצוא הסחורות והשירותים בשנת 2020; בנטרול שירותי התיירות והתחבורה שנפגעו ברמה העולמית היצוא הישראלי צמח השנה בכ-2%. התחזית ל-2021: גידול דולרי של כ-7%.

o יצוא שירותי ההיי טק ממשיך לשבור שיאים - בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי תוכנה ומו"פ. מגמה מתמשכת זו מאפיינת את היצוא הישראלי בשנים האחרונות, כשמשקלו של סקטור השירותים ביצוא לראשונה, משתווה לסקטור הסחורות.
o העלייה החדה ביצוא שירותי תוכנה ומו"פ קיזזה את הפגיעה הגדולה ביצוא שירותי התיירות והתחבורה. בנטרול יצוא שירותי התיירות והתחבורה שהושפעו ברמה העולמית, היצוא הישראלי גדל השנה בשיעור של כ-2%.
o סך יצוא ההיי-טק מישראל (סחורות ושירותים) גדל בכ-7% והוא מהווה כיום כ-52% מסך היצוא הישראלי.
o תחזית צמיחת היצוא ב-2021: גידול דולרי של כ-7% להיקף של כ-115 מיליארד דולר (ללא היצוא לרש"פ).

להורדת הסקירה לחצו כאן

טעינה