מכון היצוא

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי - סיכום מוקדם לשנת 2019

הסקירה המלאה לפניכם

עלייה של כ-5% ביצוא הסחורות והשירותים בשנת 2019; הסתכם בכ-114 מיליארד דולר. התחזית ל-2020: המשך הגידול ביצוא לכ-120 מיליארד דולר, גידול דולרי של כ-6%

• יצוא השירותים ממשיך לשבור שיאים - בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי מחשוב, תוכנה, מו"פ והזנק.
• יצוא הסחורות (ללא יהלומים) גדל ב-2.5% בהשוואה להיקפו ב-2018. היצוא התעשייתי גדל בשיעור דומה והושפע מהעליות ביצוא הכימיקלים וכלי הטיס מחד ומהמשך הירידות ביצוא התרופות מאידך.
• ירידה בהיקף היצוא החקלאי וירידה חדה בהיקף יצוא היהלומים שרשם שפל של כ-20 שנה.
• ירידה קלה ביצוא לאסיה לאחר גידול חד שנרשם אשתקד; יציבות ביצוא לארה"ב, עלייה ביצוא לאיחוד האירופי.
• תחזית צמיחת היצוא ב-2020: גידול דולרי של כ-5% בסחורות ושל 7% בשירותים. סך היצוא צפוי לצמוח בכ-6% להיקף של כ-120 מיליארד דולר.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה