מכון היצוא

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי - סיכום מוקדם למחצית הראשונה של 2021

מגמה ברורה של צמיחה מחודשת בהיקף היצוא מישראל על רקע ההתאוששות המצטיירת בכלכלה העולמית.

לפי הערכת מכון היצוא, סך היצוא (ללא יצוא לרש"פ), יגיע במחצית הראשונה של השנה להיקף כולל של כ-59 מיליארד דולר, שעור גידול דולרי של כ-10%. 

בסוף שנת 2021, שיא כל הזמנים:   

o        הערכת מכון היצוא כי היצוא יסתכם בכ-122 מיליארד דולר (ללא יצוא לרש"פ). 

o        לראשונה היקף יצוא השירותים יעלה על יצוא הסחורות 

o        משקלו של יצוא ההיי-טק יגיע לכ-54% מסך היצוא 

להורדת הסקירה לחצו כאן

טעינה