מכון היצוא

מגמות בענף התכשיטים | סיכום מחצית 2019

בשנת 2016 נרשם שיא ביצוא בענף התכשיטים וחפצי החן בעשור האחרון. מסיכום שנת 2018 ונתוני מחצית 2019 - המשך מגמת ירידה. כמחצית מהיצוא מופנה לארה"ב. מצגת זו סוקרת כמה מן המאפיינים הללו ומנתחת את התפתחות הסחר בעשור האחרון.

לסקירה לחץ כאן

טעינה