מכון היצוא

דוח החדשנות | שנת 2020 הייתה מצוינת עבור חברות טכנולוגיה ישראליות

בדומה למגמה ביצוא ההי טק הישראלי, שנת 2020 הייתה מדהימה עבור חברות טכנולוגיה בישראל ובתל אביב בפרט. 

לפניכם עיקרי הממצאים והדוח המלא שפורסם היום על ידי חברת המחקר IVC: 

o        כיום פעילות בישראל כ-9,300 חברות הי טק ישראליות ועוד כ-400 מרכזי מו"פ בינלאומיים. 

o        שנת שיא בהשקעות בהי טק הישראלי, סך השקעות בשנת 2020 (משקיעים זרים ומקומיים) הסתכם בכ-14 מיליארד דולר, גידול של כ-150% מסך ההשקעות שנרשמו בשנת 2016 (כ-6 מיליארד דולר). 

o        הענפים המובילים לפי מספר חברות: בינה מלאכותית, פינטק, ביג דאטה ותוכנה. 

o        בינה מלאכותית וסייבר, הסקטורים המובילים מבחינת היקפי השקעות ואקזיטים. 

על פי אומדנים ראשוניים של מכון היצוא, סך יצוא ההיי-טק מישראל במחצית הראשונה של השנה גדל בכ-20% והסתכם להיקף כולל של כ-32 מיליארד דולר והוא מהווה כ-54% מסך היצוא הישראלי. מגמה ברורה של צמיחה מחודשת בהיקף היצוא מישראל על רקע ההתאוששות המצטיירת בכלכלה העולמית.

לחצו כאן

מוזמנים לעיין במסמך המלא: התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי – סיכום מוקדם למחצית 2021.

טעינה