מכון היצוא

מגמות בענף המזון | סיכום מחצית 2019

לאחר עליה בשנת 2018 ביצוא מוצרי המזון (ללא תוצרת טריה) מישראל נתוני המחצית הראשונה לשנת 2019 מראים האטה. היצוא במחצית הסתכם בכ-452 מיליון דולר. ישראל מייצאת בעיקר רכזים ומקפאים של פירות וירקות. השווקים העיקריים - מדינות האיחוד וצפון אמריקה. נתוני מחצית מראים עליה בצוא לצפון אמריקה וביתר האזורים ירידה. מצגת זו סוקרת כמה מן המאפיינים הללו ומנתחת את התפתחות הסחר בעשור האחרון.

לסקירה לחץ כאן

טעינה