מכון היצוא

מגמות בכלכלה העולמית

לקראת הערכות לשנת 2020, היחידה הכלכלית במכון היצוא בנתה מודל משוקלל להערכת קלות בעשיית עסקים במדינות נבחרות.

פרטים נוספים

החרפה בתנאי הסחר והעלאת המכסים על ידי ארה"ב וסין, החששות מפני השלכות הברקזיט והתגברות המתיחות הגיאופוליטית במפרץ קיזזו באופן משמעותי את תחזית הצמיחה לשנת 2019 לשיעור של 3.3%.

פרטים נוספים

למרות רוחות המלחמה המתגברות, הכלכלה העולמית צוברת תאוצה ומציגה צמיחה גבוהה מבעבר. חלה התאוששות משמעותית במהלך 2017 וקצב הצמיחה טיפס ל- 3.7% - הגבוה ביותר ב- 8 השנים האחרונות. בשנים 2018-2019 צפויה המגמה החיובית להמשך.

פרטים נוספים

למרות רוחות המלחמה המתגברות, הכלכלה העולמית צוברת תאוצה ומציגה צמיחה גבוהה מבעבר.

פרטים נוספים

כלכלה העולמית מתאוששת. לאחר שקצב הגידול ירד בשנת 2016 לשפל של 3.1% ישנה התאוששות משמעותית ובשנים 2017-2018 צפוי קצב הגידול לעמוד על שיעורים גבוהים יותר.

פרטים נוספים

הכלכלה העולמית בהאטה. השווקים המתעוררים כבר לא צומחים מהר כמו בשנים הקודמות וההתאוששות של השווקים המפותחים איטית ושברירית.

פרטים נוספים

מניתוח שערכה היחידה הכלכלית במכון הייצוא עולה, כי במהלך 3 העשורים האחרונים לא הצליח המשק הישראלי לסגור את הפערים מול המשק האמריקאי באופן משמעותי וכי במהלך השנים 1980-2014 נותר התוצר לנפש בישראל ברמה של כ-%60 מהתוצר לנפש של ארה"ב.

פרטים נוספים

בהשוואה בינלאומית, בבחינת שיעורי הגידול בייצוא הסחורות משנת 1948 ועד שנת 2014, מדורגת ישראל במקום ה-6 בעולם. איזו מדינה ממוקמת במקום ה-1? אילו מדינות מקדימה ישראל?

פרטים נוספים

מצגת "כלכלה עולמית 2015" שופכת אור על תהליכי שינוי מבניים בכלכלה העולמית בטווח הקצר ובטווח הארוך, וכוללת נתונים רבים ומידע כולל תחזיות לשנים הבאות לפי גושי סחר וענפים.

פרטים נוספים

הכלכלה העולמית עוברת תהליך של שינוי מבני ואתגרים לא מבוטלים עומדים בפני היצואן הישראלי.

פרטים נוספים

השלכות המשבר הכלכלי הנוכחי על הייצוא הישראלי - מאי 2010.

פרטים נוספים

לקראת הישורת האחרונה במרוץ לנשיאות ארה"ב, המסתמן כמרוץ סוסים צמוד ביותר בין הדמוקרטים והרפובליקנים, בחן אגף הכלכלה במכון היצוא איזו מפלגה מבין השנים הייתה טובה יותר לצמיחת הכלכלה האמריקאית וליצוא הישראלי. בסקירה נבדקו נתוני היצוא של ישראל לארה"ב ב-34 השנים האחרונות (1977-2011) תחת כהונתם של שישה נשיאים (ג'ימי קרטר, רונלד רייגן, ג'ורג' בוש האב, ביל קלינטון, ג'ורג' בוש הבן וברק אובמה), וזאת על מנת לבחון תחת שלטונה של איזו מפלגה צמחה כלכלת ארה"ב בשיעורים גבוהים יותר ותחת שרביטו של איזה מנהיג הציג היצוא הישראלי את שיעורי הגידול הגבוהים או הנמוכים ביותר.

פרטים נוספים

על רקע המשך מגמת הדשדוש בכלכלה העולמית וההאטה החריפה המסתמנת בפעילות הסחר העולמי השנה, מעדכן אגף הכלכלה במכון הייצוא את התחזית לשנת 2013 אשר עמדה על גידול של כ-3% לצמיחה אפסית בהיקף הייצוא ללא יהלומים והזנק.

פרטים נוספים

בשנים האחרונות חלו תמורות חריגות הן בסחר העולמי והן ביצוא הישראלי; בשנת 2009, לאור המשבר העולמי החריף אשר גרר ירידה דרסטית בביקושים העולמיים ובפעילות המסחרית העולמית, חלה ירידה חדה בהיקף הסחר העולמי אשר לוותה בהתאם בירידה חדה של יצוא הסחורות של ישראל. עם ההתאוששות המהירה ב-2010 התאושש במקביל הייצוא הישראלי, כשבשנים האחרונות (2011-2012) אנו עדים להתמתנות ברורה בגידול בסחר העולמי על רקע משבר החובות המתמשך באירופה, ההתאוששות האיטית של הכלכלה האמריקאית והצמיחה המרוסנת של כלכלות אסיה. ברמת מתאם גבוהה אנו רואים בשנים אלו התמתנות משמעותית בצמיחת הייצוא הישראלי.

פרטים נוספים

במהלך 2012 רשם היצוא הישראלי לסין עלייה של כ-7% בהשוואה לשנה שעברה והוא הסתכם בכ-2.45 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

פוטנציאל עסקי רב קיים בשכבת האוכלוסייה הענייה ביותר בעולם. מדובר בשכבת אוכלוסייה המונה כארבע מיליארד איש החיים בעוני קיצוני והמוכרת גם בשם "בסיס הפירמידה" או " " Bottom of the Pyramid- B.O.P.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה