מכון היצוא

לאחר המליאה תינתן האפשרות להשתתף באחד משלושת השולחנות העגולים המתקיימים במקביל. בכל אחד "מהשולחנות העגולים" תוצג סקירה של הזדמנויות כלכליות קיימות ואתגרים טכנולוגיים בתחום. אנא סמן באיזה מהם ברצונך להשתתף:

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה