מכון היצוא

טופס הצטרפות כחבר מכון היצוא 

לכבוד:
מכון היצוא
רח' המרד 29, תל אביב 68125
_____________________________

א.ג.נ

החברה מתחייבת לשלם את דמי החבר השנתיים, אשר נקבעו על ידי מועצת המנהלים של המכון כמפורט מטה.

על מנת שנוכל לעדכן נתוני חברתך במאגר הנתונים הממוחשב של המכון, נודה לך עבור מילוי פרטי החברה כדלהלן:

(הפרטים הם לשימוש המכון בלבד)

לצורך קביעת דמי החבר השנתיים, החל משנת 2019, כאמור לעיל, מוותרת החברה על החיסיון לגבי נתוני היצוא
ומתירה למכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי לקבל ממשרד התמ"ת את נתוני היצוא במטרה לאפשר קביעת היקף ייצוא

שירותי המכון הינם בתשלום - חברי המכון זכאים להנחות משמעותיות*

להטבות שונות לחברי המכון, הכנסו לאתר המכון

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה