מכון היצוא

רכישת מחקרי מדף

כללי
יצואנים העומדים בפני תכנון אסטרטגי לעסקיהם הכולל: כניסה לשוק חדש, לתחום טכנולוגי חדש, להכנת תכנית גיוס הון ולהכנת התכנית העסקית נדרשים למידע נרחב.
בעולם פועלות מעל 3,000 חברות מחקר ויעוץ אשר מספקות מחקרי מדף כמעט בכל תחום גנרי. בחלק גדול מן המקרים, מחקרי המדף נותנים מענה הולם לצרכי המידע הנ"ל.
 
מטרה
לסייע ליצואנים בהשגת המידע הנדרש לצורך השגת יעדיהם האסטרטגיים והעסקיים.

מתודולוגיה

 • הגדרת צרכי המידע ואתור המחקר  - יעשה ע"י היצואן בסיוע יח' המידע של המכון.
 • יחידת המידע תפנה לספק המידע בניסיון  להוזיל את עלות המחקר.
 • לאחר קביעת העלות הסופית ע"י חברת המחקר, יעשה חשוב סך ההשתתפות/הטבה של המכון.
 • היצואן ירכוש המחקר ישירות מול חברת המחקר.
 • היצואן יאשר הצעת המכון, וישלח העתק דיגיטאלי של המחקר בתוספת הוכחת התשלום למכון.
 • המכון יעביר את סכום ההשתתפות ישירות ליצואן כנגד חשבונית. 

הערות

 • הסיוע בתכנית זו מיועד רק לחברי המכון.
 • התכנית מוגבלת ל- 60 חברות בלבד ותופעל על בסיס שיטת כל הקודם זוכה.
 • השתתפות המכון תינתן פעם אחת בשנה לחבר.
 • ההחלטה לרכישת המחקר הנה באחריותו הבלעדית של היצואן ולא תהיה לו עילה כלשהיא לתביעת כנגד המכון  הקשורה באיכות, אמינות, עדכניות ונכונות המידע הנרכש. 
 • מכון היצוא רשאי לשנות את תנאי ההחזר בכל עת.   

לפרטים והרשמה
נאור מורג - דוא"ל Naorm@export.gov.il  טל: 03-5142874
נועם דנגור - דוא"ל  noam@export.gov.il   טל: 03-5142994

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה